aan

aan
aan1{{/term}}
I 〈bijvoeglijk naamwoord〉
[zich aan het lichaam bevindend] on
[zich tegen iets aan bevindend] againston to
[in werking, brandend] on
[aan de gang] on
voorbeelden:
1   een vrouw met een groene jurk aan a woman in a green dress
3   de kachel is aan the stove is on
4   het is weer dik aan tussen hen it's on again between them
¶   daar is niets van aan there's not a word of truth in that
     daar is niets aan 〈gemakkelijk〉 there's nothing to it; (it's a) piece of cake; 〈saai〉 it's a waste of time; 〈niet stuk〉 there's nothing the matter with it
II 〈bijwoord〉
[na plaatsaanduidend bijwoord] 〈vaak onvertaald, zie voorbeelden〉
[in samengestelde werkwoord] 〈vaak onvertaald, zie voorbeelden〉
[op genoemde wijze] 〈vaak onvertaald, zie voorbeelden〉
[+ wat] aboutaround, away
voorbeelden:
1   daar heeft zij niets aan that's (of) no use to her
     daar zijn we nog niet aan toe we haven't got that far yet
     〈figuurlijk〉 zij weet niet waar zij aan toe is she doesn't know where she stands
2   stel je niet zo aan! stop carrying on like that!
3   rustig aan! calm down!, take it easy!
4   ik rotzooi maar wat aan I'm just messing about
¶   er goed/beroerd aan toe zijn be (doing) well, be in a bad way
     van nu af aan from now on
     van voren af aan from the beginning
     van jongs af aan from childhood
     jij kunt ervan op aan dat … you can count on it that …
————————
aan2{{/term}}
〈voorzetsel〉
[met betrekking tot een fysieke verbondenheid] onat, by
[met betrekking tot een figuurlijk verbondenheid] by, with
[bij werkwoord die een beweging aanduiden] to
[tengevolge van] of, from
[wat betreft] of
[in de macht van] up to
voorbeelden:
1   vruchten aan de bomen fruit on the trees
     aan een krant werken work on a newspaper
     Koen stond aan het raam Koen stood at the window
     aan zee/de kust/een gracht wonen live by the sea/on the coast/on a canal
2   dag aan dag day by day
     doen aan do, go in for
     twee aan twee two by two
3   hij gooide het kopje aan stukken he smashed the cup (to pieces)
     hij geeft les aan de universiteit he lectures at the university
     er is geen beginnen aan that's impossible
     aan wal gaan go ashore
     aan het werk gaan aan iets go to work on something
     hoe kom je aan dat spul? how did you get hold of that stuff?
4   sterven aan een ziekte die of a disease
5   een tekort aan kennis a lack of knowledge
6   het is aan mij ervoor te zorgen dat … it's up to me to see that …
     dat ligt aan haar 〈haar fout〉 that's her fault
¶   aan de drank zijn have taken to drink
     hij heeft het aan zijn hart he's got heart trouble
     hij is aan het joggen he's out jogging
     hij is aan het strijken he's (busy) ironing
     ze zijn aan vakantie toe they could do with a holiday

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Aan — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • AAN — is a three letter acronym that may refer to:* American Academy of Neurology, a medical specialty society * American Academy of Nursing, a professional society * Association of Alternative Newsweeklies, a North American trade association * IATA… …   Wikipedia

 • AAN — Abreviatura de la American Academy of Nursing. Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 …   Diccionario médico

 • aan — aan, e obs. forms of on, and one …   Useful english dictionary

 • Aan — Infobox Film name = Aan image size = caption = Film poster director = Mehboob Khan producer = Mehboob Khan writer = R. S. Choudhury (story) S. Ali Raza (dialogue) narrator = starring = Dilip Kumar Nimmi Premnath Nadira music = Naushad… …   Wikipedia

 • AAN — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • Aan — Die Abkürzung AAN steht für: American Academy of Neurology American Academy of Nursing Amsterdam Airlines, niederländische Fluggesellschaft (ICAO Code) Anti Aging News, Magazin Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürnberg Antifaschistische Aktion… …   Deutsch Wikipedia

 • AAN — Die Abkürzung AAN steht für: American Academy of Neurology American Academy of Nursing, Teil der American Nurses Association Aminoacetonitril, eine chemische Verbindung Amsterdam Airlines, niederländische Fluggesellschaft (ICAO Code) Anti Aging… …   Deutsch Wikipedia

 • Aan de Bergen Leudal — (Хейтуйсен,Нидерланды) Категория отеля: Адрес: Aan de Bergen 1, 6093 NW Хейтуй …   Каталог отелей

 • Aan de Aelder Esch — (Aalden,Нидерланды) Категория отеля: Адрес: Aelderstraat 68, 7854 RS Aalden, Нид …   Каталог отелей

 • Aan De Vliet Guest House — (Стелленбос,Южно Африканская Республика) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”